DGV
ro
en
Conditii de lucru
Alegeti actiunea dorita
Acordul pentru prelucrarea datelor personale
Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat/ă că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul atribuirii numărului EORI și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității vamale. Am fost informat/ă că, potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiez, pe baza unei notificări către autoritatea vamală, de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, de dreptul de restricționare a prelucrării, de dreptul de a mă opune prelucrării, de dreptul de a îmi retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Vizualizare acord
Acord pentru prelucrarea datelor personale
Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat/ă că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul atribuirii numărului EORI și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității vamale. Am fost informat/ă că, potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiez, pe baza unei notificări către autoritatea vamală, de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, de dreptul de restricționare a prelucrării, de dreptul de a mă opune prelucrării, de dreptul de a îmi retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.